Parkeringsbelysning

Forskellige anvendelser af parkeringsarealer

Både på parkeringsarealer i det fri og i parkeringskældre kan der være forskellige krav eller anvendelser af arealet. Derfor gør vi i Brightr Group LED en dyd ud af at få afklaret præcist hvad den reelle brug af området skal omfatte. Det er jo ikke altid at p-området kun bliver brugt til parkering. Ofte ser man eksempelvis parkeringspladser anvendt til loppemarkeder, boldspil, mini festivaler eller andet uden for spidsbelastnings tidspunkter.

Øget sikkerhed og tryghed

I parkeringskældre er der som regel også et ønske om både at øge sikkerhed og tryghed samtidigt med, at lyset skal brænde så lidt som muligt. Derfor tilbyder Brightr Group LED forskellige former for intelligent lysstyring. En simpel version er at opsætte armaturer med indbygget on/off sensor. Så tænder lyset kun hvis der er bevægelse.

Korridorfunktion

Hvis det imidlertid skal være trygt at færdes i en p-kælder, er det ikke smart at skulle gå ind i en kulsort kælder, og vente på at lyset bliver tændt. Derfor forslår vi normalt at projektere løsningen med belysning, som skruer op og ned for belysningsniveauet i det område, men befinder sig i – i stedet for at slukke helt (vi kalder det korridorfunktion).

Dermed opnås både en meget stor besparelse på elforbruget, tryghedsfaktoren forøges markant, og ikke mindst hærværk og tyveri kan ikke længere foregå i mørket.

Alt dette inkluderer Brightr Group LED i vores projektering af vores løsningsforslag, som vi ydermere kan levere lysberegninger på, ligesom vi gerne projekterer sensorplacering mm.

Der opnås både en meget stor besparelse på elforbruget og tryghedsfaktoren forøges markant, og ikke mindst hærværk og tyveri kan ikke længere foregå i mørket.