Belysning i fredede bygninger

Kundespecifikke løsninger og strenge krav

Der er mange krav, der skal tilgodeses i fredede bygninger – ofte kan eksisterende løsninger ikke umiddelbart anvendes, og der skal laves kundespecifikke løsninger.

I Brightr Group LED oplever vi ofte, at såvel bygherre, arkitekter, fredningsmyndigheder, Kulturarvestyrelse og Nationalmuseet har strenge krav til de nye løsninger.

Når eksisterende lamper/armaturer skal bibeholdes

Eksisterende lamper/armaturer skal ofte bibeholdes – de er jo nøje indpasset i arkitekturen og det samlede udtryk fra den oprindelige bygherres side. Derfor må der så laves en kundetilpasset ombygning, hvor den eksisterende indsats udskiftes med en LED løsning. Vi tilpasser med andre ord moderne teknologi til de historiske bygninger.

I processen er det væsentligt at huske CE mærkning, samt myndighedskrav. Derfor er Brightr Group® LED i løbende kontakt med myndighederne for at sikre, at alle regler er overholdt.

Yderligere besparelser og funktioner

De fleste af vore løsninger kan kombineres med anvendelsen af sensorer til styring af de enkelte armaturer. De opsamlede data kan vi endvidere stille til rådighed til anvendelse til Proptech sammenhænge. Dette medfører typisk yderligere besparelser, og i nogle tilfælde kan belysningen endda blive en ny indtægtskilde, når disse kombineres med systemydelser.

Med vores grundige forundersøgelser kan vi designe løsningerne, så de både tilgodeser nuværende og fremtidige brugsmønstre.

Eksempler herpå er:

  • Tyverisikring og tryghedsskabelse af kirkegårde med intelligent lysstyring
  • Formindskelse af lysforurening når bygninger oplyses ved at bruge avanceret optik og lysstyring
  • Tilpasning af farvetemperatur i forhold til bygningstype
  • Elektrisk ombygning af historiske lysekroner og designerlamper, der tilpasses dæmpbart LED lys

Med vores grundige forundersøgelser kan Brightr Group designe løsningerne, så de både tilgodeser nuværende og fremtidige brugsmønstre.

Eksempler herpå er:

  • Tyverisikring og tryghedsskabelse af kirkegårde med intelligent lysstyring
  • Formindskelse af lysforurening når bygninger oplyses ved at bruge avanceret optik og lysstyring
  • Tilpasning af farvetemperatur i forhold til bygningstype
  • Elektrisk ombygning af historiske lysekroner og designerlamper, der tilpasses dæmpbart LED lys