Belysning i produktion og lagerbygninger

Når vi i Brightr Group samarbejder med kunden om en løsning til produktions- og lagerhaller, laver vi først en grundig gennemgang for at få afdækket nuværende anvendelse og behov – men også fremtidsplanerne. Der er nemlig i høj grad mulighed for at indtænke fremtidige anvendelsesmuligheder i en samlet belysningsløsning.

Grundbelysning

Først og fremmest skal der typisk bruges en grundbelysning, som både giver et godt arbejdslys, som opfylder arbejdstilsynets krav og som ikke blænder.

Vi oplever herudover ofte, at enkelte arbejdsstationer, CNC styrede drejebænke, filebænke, bearbejdningssteder og lagerområder har behov for ekstra punktbelysning.

Eksplosionsfarlige områder, rene rum og højtemperatur områder

Det er vores erfaring, at eksplosionsfarlige områder ofte ikke er udstyret med Ex mærkede armaturer. Derfor lægger vi særlig vægt på rådgivning i disse områder, så vi sikrer at de korrekte typer armaturer vælges, som vi leverer via vores europæiske baserede produktionspartner, Vyrtych, med speciale i disse problemstillinger. Herfra kommer også armaturer specielt designede til rene rum eller omgivelser udsat for høje temperaturer. Se mere om Vyrtych hér

Yderligere besparelser og funktioner

De fleste af vore løsninger kan kombineres med anvendelsen af sensorer til styring af de enkelte armaturer. De opsamlede data kan vi endvidere stille til rådighed til anvendelse til Proptech sammenhænge. Dette medfører typisk yderligere besparelser, og i nogle tilfælde kan belysningen endda blive en ny indtægtskilde, når disse kombineres med systemydelser.

  • Grundbelysning

  • Punktbelysning

  • Ex mærkede lyskilder