Belysning i Sportshaller, ridehaller og stadion

Når Brightr Group bliver bedt om at projektere LED belysning til sportshaller, ridehaller og stadions, er der en lang række forhold, som skal tilgodeses.

  • Ridehaller er som regel dækket med sand eller strøelse, som bliver vandet for ikke at støve. Derfor skal belysningen i ridehaller være modstandsdygtig overfor begge dele. Derudover anvendes ridehaller iblandt til konkurrenceformål. Alt i alt stiller dette krav til belysningen, som ofte ikke er tænkt ind i de eksisterende løsninger.
  • Sportshaller benyttes til mange forskellige formål, som hver isæt stiller forskellige krav til belysningen. Når der spilles badminton, må lyset ikke blænde men skal i øvrigt være meget regelmæssigt. Når der spilles håndbold i samme hal, skal lyset være jævnt fordelt over hele banen, og når der afholdes koncerter eller events i samme hal, er kravene nogle helt andre.
  • På stadions er der også varierende krav. Under træning er krav ene til lysstyrke ikke de samme, som når der spilles kampe. Når der derudover er TV transmission , stiger krave til regelmæssighed og lumenpakke yderligere.

De mange krav og forhold til hl og stadionbelysning indarbejdes i den løsning, Brightr Group projekterer:  Individuel lysstyring af hver projektør/armatur, IoT funktioner, DALI styring mm. er derfor naturlige elementer, som vi fx foreslår anvendt.