Belysning i produktion og lagerbygninger

Når vi i Brightr Group samarbejder med kunden om en løsning til produktions- og lagerhaller, laver vi først en grundig gennemgang for at få afdækket nuværende anvendelse og behov – men også fremtidsplaner. Der er nemlig i høj grad mulighed for at indtænke fremtidige anvendelsesmuligheder i en samlet belysningsløsning.

Grundbelysning

Først og fremmest skal der typisk bruges en grundbelysning, som både giver et godt arbejdslys, som opfylder arbejdstilsynets krav og som ikke blænder.

Punktbelysning på arbejdsstationer

Brightr group oplever ofte, at enkelte arbejdsstationer, CNC styrede drejebænke, filebænke, bearbejdningssteder og lagerområder har behov for ekstra punktbelysning.

Eksplosionsfarlige områder

Det er Brightr group’s erfaring, at eksplosionsfarlige områder ofte ikke er udstyret med Ex mærkede lyskilder. Derfor lægger vi særlig vægt på rådgivning i disse områder, så vi sikrer at de korrekte typer armaturer vælges.

  • Grundbelysning

  • Punktbelysning

  • Ex mærkede lyskilder